Prezident Komiteé:Dr.Jaroslav Zezulčík,kastelán zámku Kunín